Utdrag fra innledningen til dagens pressekonferanse:

– Kommunens tilnærming i koronapandemien har helt siden i mars vært at det grunnleggende sett, om situasjonen tilsier det, er mer effektivt og mindre inngripende over tid med strenge tiltak raskt og over en kortere periode - enn med enda strengere tiltak over en lengre periode, sa ordfører Ivar Vigdenes i innledningen til pressekonferansen.

– I dag kan vi slå fast at dette har vært vellykket, og vi kan normalisere hverdagen i den grad vi kan snakke om normalitet i smittesituasjonen. Vi har kvelt det utbruddet som fra starten av hadde en nærmest eksplosiv økning, hadde en enda større potensiell videre økning, og hvor det forelå flere ukjente smittekilder, konstaterte Vigdenes.

Da er det særlig tre ting kommunen ønsker å rette oppmerksomhet mot, og komme med noen anbefalinger knyttet til.

– For det første ber vi vennelag, bedrifter og virksomheter vurdere behovet for julebord og juleavslutninger der hvor man ikke er helt sikker på at smittevernreglene kan- og vil bli overholdt. Vi vet eksempelvis at kombinasjonen smittevern og alkoholinntak ikke nødvendigvis går veldig godt sammen. Og interne treff i virksomhetenes lokaler i førjulstiden kan kanskje utsettes noe, når vi nå øyner håp om at en vaksine etter hvert kan komme til å bli rullet ut, sa Vigdenes.

– For det andre oppfordrer vi til å handle lokalt. Selv om det smittevernmessige hensynet alene tilsier at netthandel er aller tryggest så er også handel der hvor man unngår trengsel rimelig trygt – og hvorfor ikke da legge denne handelen lokalt hvor vi nå ikke har noe påvist smitte i stedet for å oppsøke kjøpesentre utenfor kommunen.

– For det tredje vil vi henvende oss til alle de som i tiden fremover skal komme hjem til jul. Ved hjemkomst fra utlandet enten som student eller arbeider er det nasjonale regler om karantene som gjelder. Disse er under diskusjon og utvikling, men vi anbefaler alle å følge de retningslinjer som her til enhver tid gjelder.

Ved hjemkomst fra andre steder i Norge og til Stjørdal ønsker kommunen at følgende forhåndsregler tas:

- Uken før hjemreise bes alle som skal reise hjem om være ekstra forsiktig, unngå tette forsamlinger, arrangementer og fester.

- Deretter ved ankomst ber vi om at det tas 3 dagers frivillig karantene, før man på 4.dag tester seg på vår teststasjon. Dette uavhengig av symptomer eller ikke.

- Vi åpner i denne sammenheng vår teststasjon for de som har kommet hjem fra andre steder i Norge.

I tillegg til ordfører Ivar Vigdenes, deltok kommuneoverlege Leif Edvard Muruvik Vonen, kommunedirektør Tor Jakob Reitan og etatsjefene Bente Næverdal og Jarle Førde på pressekonferansen.