– Jeg er helt tydelig på at Air Leap nå en gang for alle ikke kan være en aktuell samarbeidspartner på Rørosruten. De har for lengst løpt fra sine avtaleforpliktelser, og burde følgelig vært løst fra kontrakten, sier Busch i brevet.

Busch sier at lista over innsigelser mot Air Leap er lang, og inneholder alt fra arrogant opptreden, hyppige kanselleringer, store forsinkelser, akterutseilte passasjerer, gjensatt bagasje og gods, og svært mangelfull kommunikasjon med kunder.

– Til min overraskelse klarte Air Leap ikke å håndtere vanlige vinterforhold ved lufthavna på Røros, noe som igjen dokumenterer brudd på avtaleforpliktelsene, fortsetter han.

Stup i antall passasjerer

Air Leap overtok flytrafikken Røros-Oslo-Røros første april 2020. Busch sier at flytilbudet i Rørosregionen har vært på et absolutt bunnivå, siden Air Leap overtok.

– Kundetilfredshet og Passasjertallene har stupt. Widerøe leverte på samme rute i 2019 over 26.000 passasjerer. Air Leap klarte kun 6000 passasjerer i 2021. Dette kan ikke tilskrives pandemien alene, men skyldes etter min oppfatning i stor grad Air Leaps leveranse, sier Busch.

Han sier at han registrerer at styret i Air Leap AB har besluttet at de skal forsøke å foreta en rekonstruksjon av selskapet, og følgelig har innstilt alle flygninger på ubestemt tid, fra og med 24/1.

Manglende evne til å levere

– Air Leap har selv demonstrert manglende evne til å levere. Det faktum at en kontraktspart stadig må benytte seg av underleverandører og wet-lease dokumenterer at deres prosjekt ikke er drivverdig, fortsetter Busch.

Busch sier at Samferdselsdepartementet har dokumentert at Air Leap som operatør har hatt den høyeste brutto inntekt noen flyoperatør noen gang har hatt på Rørosruten. Og registrerer at selskapet selv peker på pandemi som årsak til de økonomiske utfordringene. Han stiller store spørsmål ved om dette kan være riktig.

– Jeg er svært skeptisk til at det brukes mer offentlige midler på dette prosjektet, og mener avtalen med Air Leap må sies opp umiddelbart, uavhengig av om de lykkes med restruktureringen eller ikke. Det finnes ingen tillitt til at de på noen som helst måte vil klare å levere et flytilbud vi er avhengig av, sier han.

I tillegg krever han at samflygingen med Ørlandet må opphøre og at Samferdselsdepartementet må ta grep og tildele flyruta til nest beste tilbyder for å sikre fortsatt drift.