Lørdag starter villreinjakta, og her i Midt-Norge er det Knutshø og Snøhætta villreinområder i Dovre og Oppdal, samt Forollhogna i Holtålen og Midtre Gauldal som blir åsted for det mange kaller en “urpreget jakt”.

I Norge har det vært jaktet på villrein helt siden istida. Jakta er krevende, den foregår langt til fjells, og det er vanskeligere å felle villrein enn de fleste tror.

Fjelloppsyn (og saksbehandler) Petter Almås i Ålen og Haltdalen fjellstyrer vet at mange nå er spente.

Villreinjakta varer til og med 30. september.