Bare Nordland og Innlandet har like lav ledighet som Trøndelag. I tillegg til de helt ledige er 916 personer i tiltak, som utgjør 0,4 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten blir dermed 2,5 prosent. For landet samlet sett er bruttoledigheten 2,9 prosent.

– Arbeidsmarkedet vårt preges fremdeles av høy aktivitet og lav ledighet. Ut fra vår kunnskap er det sannsynlig at det vil fortsette å være slik fram mot sommeren. Situasjonen gir et godt utgangspunkt for alle arbeidssøkere, og styrker også jobbmulighetene for de som står litt lenger fra arbeidslivet, sier Bente Wold Wigum, direktør i Nav Trøndelag.

Færre ledige under 30

Ledigheten har gått ned blant alle aldersgrupper, så nær som i aldersgruppen 50 år og over. Ledigheten har gått mest ned blant personer under 19 år, med -15 prosent. Deretter har aldersgruppen 20-24 størst nedgang, med -11 prosent. Ser man på alle under 30 år, det totalt 1771 helt ledige, som er 164 færre enn på samme tid i fjor.

– Utviklingen er positiv, men fortsatt er ledigheten blant de unge for høy. Et fellestrekk for mange er at de har ikke den kompetansen eller erfaringen som arbeidslivet etterspør. For å endre på dette trengs det kvalifiserende tiltak, som målrettede kurs og utdanningsløp, som møter arbeidsgivernes behov. Et godt eksempel på dette er CNC-kurset som nylig ble gjennomført i Indre Fosen, i samarbeid med det lokale næringslivet og fylkeskommunen. Eller samarbeidet Nav har med Nye Veier, sier Wigum.

Svak ledighetsøkning innenfor bygg og anlegg

Blant de bransjene som sysselsetter flest er det størst ledighetsreduksjon innenfor helse, pleie og omsorg (-18 prosent), reiseliv og transport (-12 prosent), butikk- og salgsarbeid og kontorarbeid (-11). Innenfor bygg og anlegg og industrien, er det henholdsvis 13 og 22 flere ledige nå enn for ett år siden. Dette tilsvarer en økning på henholdsvis 2 og 4 prosent.

– Vi ser også at andelen utlyste stillinger innenfor denne bransjen er redusert, sammenlignet med i samme måned i fjor. En stor del av forklaringen ligger nok i at boligbyggingen har avtatt, sier Wigum.

Innenfor bygg og anlegg ble det denne måneden utlyst totalt 359 ledige stillinger, som er 27 prosent færre sammenlignet med januar i fjor. For alle yrker samlet sett er andelen ledige stillinger redusert med 8 prosent, og totalt var det 3736 ledige stillinger i fylket i januar. 2 539 av de ledige stillingene ble lyst ut i Trondheim.

Ledighet i kommunene

Kommunene med lavest ledighet er Holtålen (0,6 prosent), Røyrvik (0,6 prosent) og Tydal (0,9 prosent). Høyest ledighet er det på Frøya (3,2 prosent), Hitra (3,1 prosent) og i Meråker (3,1 prosent).

Trondheim 2,1 prosent Steinkjer 2,9 prosent Levanger 2,3 prosent Stjørdal 1,8 prosent Verdal 2,8 prosent Namsos 1,9 prosent