I konkurranse med flere trønderske bedrifter var det Børstad transport AS på Stjørdal som trakk det lengste strået, som årets lærebedrift.

Prisen går til en lærebedrift som jevnlig tar inn lærlinger, lærekandidater eller praksisbrevkandidater, og bidrar til at ungdom får fullført sin videregående opplæring på en god måte heter det i kriteriene for prisen.

– Børstad er en bedrift som tar folk på alvor, hele selskapet er involvert i arbeidet rundt lærlingene, de tar kompetanse på alvor og det vises i alt de gjør, slik begrunner leder i yrkesopplæringsnemda, Marte Løvik, tildelingen av prisen.

(Fra v.) Daglig leder i Børstad transport Sverre Myrvold Bjerve, leder i yrkesopplæringsnemda, Marte Løvik og HR-leder i Børstad, Lisbeth Myrvold Bjerve Foto: Knut Inge Seem

Lang historie

Børstad transport har røtter helt tilbake til 1942, med grus, gods og tømmer-kjøring. I dag teller bedriften 120 ansatte, de har 90 biler som går i variert kjøring.

– At vi er første transportbedrift som får denne prisen er stor stas, det sier Lisbeth Myrvold Bjerve, HR-Leder og en av eierne i Børstad Transport.

– Vi jobber steinhardt og sater på lærlingene våre, dette er også et viktig arbeid for å sikre rekruttering til bransjen, for transportnæringen mangler fagfolk, legger hun til.

Odd Inge Skallan Sørmo fra Meråker, tredje generasjons lastebilsjåfør Foto: Knut Inge Seem

Stortrives

Bedriften har i dag sju lærlinger, en av dem er Odd Inge Skallan Sørmo fra Meråker. Han er tredje generasjons lastebilsjåfør og stortrives som lærling i Børstad transport.

– Jeg har blitt tatt i mot med åpne armer fra første dag, de stiller krav og forventer at du gjør jobben din, men gjør du det er utrolig greie altså, ler han.

Hør intervjuer her: