Casper Axelsen Hønnås

Sommerles er en digital lesekampanje for elever i 1-7. trinn, som de siste årene har blitt nasjonal, men som de på Frosta startet med for 10-15 år siden. Fra å ha vært en manuell kampanje hvor man skrev ned på ark boktitttel og antall sider, registreres alt nå digitalt.

På Frosta opplever de stor suksess med årets kampanje, og har registrert 88,5 prosent deltagelse blant de i 1-7. klasse på skolen. Bibliotekar ved Frosta Bibliotek, Turid Ulvik Haug, er godt fornøyd med tallene, og sier det er flere som skal ha en del av æren for det.

- Det er en ganske stor andel, og da må jeg gi en honnør til veldig mange lærere og voksne på skolen, som er giret på at vi skal bli bra. Har med meg mange voksne på skolen som er med å girer opp ungene på at det her er viktig. Vi får heller ikke til så mye hvis ikke foreldrene til de minste er giret på at dette er noe vi vil være med på.

Mens noen elever har lest veldig mye, har andre lest mindre. Det viktigste er derimot lesegleden påpeker Ulvik Haug.

- Det handler egentlig ikke om å lese mest, det meste er å bevare lesegleden gjennom sommeren.

Møtt motstand

Det har derimot ikke vært alle som har vært like positive til sommerleskampanjen som nå pågår ut august. I slutten av juni publiserte to foreldre en kronikk i Adresseavisen, hvor de gikk ut og var bekymret for barns fritid. I kronikken ble blant annet FNs barnekonvensjon dratt inn, med tanke på barns rett til hvile, fritid og lek. De mente videre at de syns ungene skal få bruke mest mulig av tiden til det de selv vil.

Ulvik Haug har lagt merke til kronikken, men påpeker at sommerles er frivillig.

- Det har kommet noen innlegg etterpå som sier at dette trossalt er frivillig, og vi samtidig må huske på at det er et fritidssystem, og noen har kanskje ikke noe annet å holde på med. Det er ikke alle som er på ferieturer. Så det å kunne ha biblioteket, og det å være med på noe er positivt for mange. Jeg vil si at sommerles har kommet for å bli.

Stor leseglede

Sommerleskampanjen startet 1. juni, og varer som nevnt ut august. Allerede den 2. juni var det tydelig at lesegleden var stor blant de unge leserne, det la Ulvik Haug tydelig merke til.

- Da jeg kom på jobb var det en gutt fra 5. trinn tror jeg det var, som satt utenfor plassen her og leste i en bok. Helt alene. Da ble jeg veldig overrasket og glad, så jeg spurte om jeg kunne ta bilde av han når han leste, og det var greit. Det er et sånt minne som er trivelig. Det varmer et lesehjerte.

Biblioteket har de siste årene fått flere og flere besøkende. Hun merker at både unge og eldre turister som kommer til bygda tar en tur innom biblioteket, blant annet fordi man kan låne og levere i alle landets folkebibliotek. Samtidig kommer mange barn innom for å hente sin sommerles premie, enten de er fra bygda eller utabygdes.

- Det er ikke noe de venter med, den må de ha tvert, sier Ulvik Haug avslutningsvis.

Hør hele intervjuet med Turid Ulvik Haug i lydfilen under.