Saksliste for Kommunestyret i møte 20.05.2021

- Søknad om fritak - Henrik Josteinsson Myhr

- Kvalitetsmelding for barnehage 2020

- Orientering om oppstart av Helsehuset

- Kommunedelplan for naturmangfold - 2.gangsbehandling av planprogram

- Fastsetting av planprogram med arealdisposisjonsplan for Sandskoganområdet (skoler, idrettsanlegg og grøntstruktur)

- Årsrapport 2020 inklusive årsmeldinger fra etater og enheter

- Årsoppgjør 2020 - årsregnskapet

- Midlertidig forskrift om smitteverntiltak i Stjørdal kommune

INTERPELLASJONER:

- Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 20.05.2021 - Svømmeopplæring utendørs

- Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 20.05.2021 - Helseplattformen

- Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 20.05.2021 - Terrengsykkelpark

- Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 20.05.2021 - Bildelingsordning