Lektor Erling Strand ved Høyskolen i Østfold opplyser til Nea Radio at Hessdalsrommet ved Inspiria Vitensenteret i Sarpsborg er stengt ned.

Han sier dette skjedde like etter at landet stengte ned på grunn av korona vinteren 2020.

Strand og Hauge

Grunnen til at nettopp Vitensenteret i daværende Østfold åpnet et slikt rom, viet de mystiske lysene i Hessdalen, kan vel spores til at mye av forskningen på fenomenet er initiert fra Høyskolen i Østfold og da først og fremst gjennom Strand og hans kollega Bjørn Gitle Hauge som også er lektor ved skolen.

Strand sier at rommet har stått som det har gjort siden åpningen i 2013 og at han ikke er skuffet over at det nå er stengt ned:

Hør radiointervju med Erling Strand her:

OMVISNING: Statsråden lar seg imponere av det som kanskje er det beste bildet som noensinne er tatt av Hessdalsfenomenet. Foto: Per Magne Moan

Jobb for utenriksministeren

Vi spoler tiden tilbake til 10. mai 2013. Da kunne daværende utenriksminister Espen Barth Eide (AP), klippe snora og erklære Hessdalsrommet på Inspiria Vitensenteret i Sarpsborg for offisielt åpnet.

Barth Eide mente det var på sin plass at det var nettopp utenriksministeren som hadde denne jobben, med tanke på at en av teoriene rundt fenomenet går på at det er vesener fra fremmede planeter det er snakk om.

Hør intervju med Espen Barth Eide her:

Foto: Inspiria Vitensenteret

– Har ikke låst og kastet nøkkelen

Administrerende direktør ved Inspiria Vitensenteret, Geir Endregard, sier at Hessdalsrommet ikke er stengt ned for godt. Han sier at rommet som har huset utstillingen fra Hessdalen skal brukes til noe annet og at man gjør om på utstillinger av og til for å gi publikum den opplevelsen de ønsker.

Han mener Hessdalsrommet ikke ga den opplevelsen og at senterledelsen nå skal vurdere hva de skal gjøre videre med dette.

Hør intervju med Geir Endregard her: