Lørdag kveld gikk den folkekjære sangeren, musikeren og skuespilleren Børge Pedersen ut av tiden, skriver familien på på Børges egen side på Facebook.

Han har de siste par årene slitt mye med helsen, og døde med familien rundt seg på St Olavs hospital i hjembyen Trondheim. Børge Pedersen ble 58 år, heter det videre.

Børge var en folkekjær artist i hele Trøndelag. Han ble også lagt merke til i vårt naboland Sverige gjennom samarbeidet med svenske artister. Hans mektige røst beveget mange. Børge vil for alltid forbindes med den vakre sangen «Hold mitt hjerte». På flere vis ble det også hans vei ut av livet. Børge sa sjelden nei, han hadde mange venner, og hadde et stort sosialt engasjement gjennom hele livet.

Mange vet at Børge i mange år slet med rus, men han hadde en egen evne til alltid å reise seg. Han var en raus og spesiell far. Levde et liv som ikke alltid gjorde det like lett å forene normalt familieliv, med det å være folkelig artist.

Børge etterlater seg fire barn. Bunken av takkekort fra bisettelser og begravelser han har sunget i, sier mye om hans engasjement for andre. Nå er det andre som får synge Børges salme ved reisens slutt.