– Så lenge vi har vernestatusen i ormådet så er det mye vanskeligere å få til det som stilles som krav for nye fremtidsrettede boenheter. Her har vi et areal som kan brukes og Røros kommune skriker etter nye sentrumsnære leiligheter, sier Roland til Nea Radio.

Området som det er snakk om er mellom Johan Falkbergets vei, Arne Mikkelsens vei, Henrik Grønns vei og Hans Aasens gate. Roland ønsker at det utlyses en arkitektkonkurranse om hvordan området kan benyttes på best mulig måte.

I dette området ønsker Roland en "ny" bydel. Foto: Skjermbilde fra Google.

Generasjonsskifte i Vola

Roland ser for seg at det kan bli et generasjonsskifte hvor etablerte eldre vil flytte inn i sentrumsnære leiligheter og flere eneboliger i boligfelt som Vola kan fylles av yngre krefter.

– Det kan bli en vekselvirkning her ved at de yngre kan overta de eiendommene som er i Vola og de eldre flytter inn i sentrumsnære leiligheter med gangavstand til alt de har behov for, sier Roland videre.

Forslaget ble etter debatt bedt om fra fungerende ordfører Elgaaen å bli en del av områdeplan for sentrum som nå er ute på høring. Roland sier at hun håper det skjer.

– Jeg håper at forslaget vil føre til endring. I dette området har det vært gitt for mange dispensasjoner og vilkårlige behandlinger. Jeg syns forslaget om en arkitektkonkurranse er en glimrende ide og vil gjerne ha med det i sentrumsplanen, sier hun.

Hør intervjuet med Roland her: