Næringsminister Iselin Nybø vil forestå den offisielle åpningen av den 167. Rørosmartnan.

– Vi er svært takknemlig for at den nylig utnevnte statsråden har bekreftet besøket, da det lenge var usikkert hvilke reise- og møteplaner som ble prioritert i forbindelse med endringer i regjeringens statsrådsposter 24. januar i år, skriver martnassjef Lillian Sandnes i en pressemelding.

– I 2019 la regjeringen fram en strategi som skal bidra til et bedre samarbeid mellom aktører på tvers av bransjer for å styrke Norge som kulturdestinasjon. På Røros har vi kultur for samarbeid, og det er selve fundamentet i Rørosmartnan. Arrangementet er en sterk merkevare og identitetsskaper som gir økt verdiskaping og positive ringvirkninger for næringslivet på Røros og i hele regionen. Det er derfor ekstra gledelig at næringsministeren vil holde åpningstalen på av et av landets mest kjente vintermarkeder den 18. februar sier Sandnes.

Ordfører Isak V. Busch mener dette gir Røros en ypperlig anledning til å vise hva man har fått til gjennom å utvikle samarbeid og unne hverandre suksess, og ikke minst får man muligheten til å diskutere utfordringer og rammevilkår for opplevelsesnæringen og et bærekraftig reiseliv på Røros i årene framover.

Åpningsseremonien

Årets martna starter med åpningsseremoni på Malmplassen tirsdag 18. februar kl 12.00. Her er programmet for det som skjer:

- Hyttklokka slår

- Røros-sangen

- Aina Sandnes Røste og Dag Harald Bakken på vokal, Martin Løvø på fele, Erik Roll på gitar og Jo Ryen på tangenter

- Velkommen ved ordfører Isak Veierud Busch

- Offisiell åpningstale ved næringsminister Iselin Nybø

- Folkedans med Røros Folkedanslag

- «Lin og lengsel»

- Tablå om linets betydning som handelsvare i gamle dager, og om livets lengsler når alt gikk litt langsommere enn idag – med hesten som transportør (Med Kirsti Sæter, Astrid Tronsmoen, Liv Bye. Tekst: Jostein Løkken)

- Dalakopa med musikalsk innslag

- Inntog av over åtti heste-ekvipasjer anført av forbønder og lasskjørere. Som i gamle dager har de reist i dagesvis med hest og slede for å komme fram til Rørosmartnan der handelsvarene på lasset skal omsettes.