Røros kommune ønsker å bistå det lokale næringslivet på Røros i den pågående situasjonen koronaviruset har skapt.

- Vi ser med stor bekymring på situasjonen bedriftene befinner seg i. Ikke minst de menneskelige aspektene i dette. Det er viktig at vi jobber sammen i tiden framover for å begrense de negative konsekvensene, heter det i ei pressemelding fra kommunen.

Stor bredde

- Bredden i næringslivet på Røros er stor. Vi har alt fra store industribedrifter til mindre reiselivs-, handels- og kulturnæringer. Vi har også en viktig landbruks- og foredlingsindustri. Alle er bidragsytere til lokalsamfunnet vårt.

Røros har også en sterk merkevare. Det viste merkevaremålingen i 2019. Merkevaren er viktig for Røros som samfunn – både for innbyggere og tilreisende. Dette er en styrke som vi alle skal ivareta i tiden framover, heter det videre.

Tilbud til bedrifter som har behov for bistand

Røros kommune vil samarbeide tett med Rørosregionen næringshage for å gi et best mulig tilbud til de bedriftene som nå har behov for bistand. Dette gjelder i hovedsak generell bedriftsrådgivning. Det kan være; økonomisk rådgivning, bistand med lovverk som regulerer permitteringer, muligheter rundt ekstraordinære tiltak og støtte, og smittevernstiltak. Næringshagen har også oversikt over endringer som blir vedtatt i virkemiddelpakker fra det offentlige. De har også oversikt over hvilke andre offentlige tiltak bedriftene kan benytte seg av.

I dag har kommunen dessverre ingen konkrete økonomiske tiltak å bistå næringslivet direkte med. Det utelukker ikke at slike tiltak kan komme. Vi jobber fortløpende for å se på muligheter for dette, skriver kommunen.

Dere kan ta kontakt med oss

- Det er viktig at dere tar kontakt uansett hvilke spørsmål dere måtte ha rundt den pågående situasjonen. Vi skal forsøke å bistå så langt som mulig i en tidlig fase.

- Vi ønsker å få tilbakemeldinger fra bedriftene selv om eventuelle endringer i driften. Dette kan for eksempel være permitteringer eller betydelig ordresvikt. Kommunen har et overordnet ansvar for å tilrettelegge rammebetingelsene for næringslivet. Det er viktig at vi fortløpende får den informasjonen vi trenger fra dere, og så tidlig som mulig.

Eget kontaktpunkt for bedrifter

- Vi har opprettet en egen e-postadresse som bedrifter i Røros kommune kan kontakte oss på. Den finner dere på kommunens næringssider. Den kan dere bruke til å sende oss utfordringer og spørsmål rundt koronasituasjonen.

- Vi formidler alle henvendelser til den vi mener best kan ivareta den enkelte bedrifts behov.

Rørosregionen næringshage har også en egen side med informasjon om koronaviruset for næringslivet.

Røros kommune gjør oppmerksom på at dette tilbudet gjelder for bedrifter i Røros kommune.