Koronaviruset gjør at politiske møter for tiden er utsatt eller foregår som digitale møter på nettet. Tirsdag skal formannskapet i Holtålen forsøke dette for aller første gang. Ordfører Arve Hitterdal sier Holtålen har valgt "Teams" som plattform og at formannskapsmedlemmene har testet ut opplegget.

I forrige uke kom det melding om at kommunestyremøtet som etter planen skulle blitt holdt torsdag, var utsatt. Hitterdal sier dette ikke skyldes vanskeligheter med å avvikle digitalt møte, men rett og slett lite saker til behandling. Hør intervju med ordføreren her: