– Det viktigste nå er å trygge innbyggerne, skriver Røros kommune på sine nettsider tirsdag kveld.

– På Røros har vi to personer i isolasjon, men vi har ingen som er smittet. Allikevel fant kommunedirektøren det riktig å sette krisestab for å få en bred gjennomgang av status, og hvilke forebyggende og andre tiltak som er gjort til nå.

Dette er bakgrunnen for at kommunedirektøren har satt krisestab, med fungerende ordfører, kommunalsjefer, kommuneoverlege, beredskapsansvarlig, representanter fra tjenesteområdene og kommunikasjon.

Situasjonen griper inn i mange tjenesteområder. Og spesielt for Røros er de mange arrangementene og de mange tilreisende. Det er viktig for kriseledelsen å få oversikt på hva som har blitt gjort, diskutere utviklinga og gjøre tiltak i forhold til det.

– For oss handler det om å være i forkant, sier kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås.

Det har vært jobbet lenge og godt i virksomhetene. Dette tas på høyeste alvor ute i tjenesteområdene, staben for øvrig og ikke minst innen helseområdet.

– Det er bra at kommunen har satt krisestab, sier fungerende ordfører Christian Elgaaen. Akkurat nå er dette først og fremst viktig for å informere, få status og diskutere hva vi gjør framover. Jeg synes det var betryggende å høre i kveld at mye godt arbeid knyttet til planlegging og hindring av smittespredning allerede har skjedd og skjer i kommunens virksomheter. Det er viktig at det politiske nivået blir påkoblet.

Formannskapet er også orientert om situasjonen.