Om du har frist for godkjent EU-kontroll i perioden 13. mars til 30. april, vil du få to måneders utsatt frist, skriver Statens vegvesen i ei pressemelding.

- Vi er klar over at flere er i karantene og bør holde seg hjemme. For å gjøre dette så enkelt som mulig for bileiere der ute, har vi valgt å gi alle som har frist fra nå og ut april to måneders utsettelse, sier direktør Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen.

Har du allerede hatt bilen din inne til kontroll og fått en såkalt 3-feil, vil du ikke få ny frist. Bilen din har da trafikkfarlig feil og bruksforbud.

Ta kontrollen nå om du kan

Det er om lag 187 000 kjøretøy som har godkjenningsfrist fra 13. mars og ut april.

- Vi risikerer at det kan bli en opphopning og et press på de som skal godkjenne bilene om alle venter. Så om du har mulighet til å få bilen din godkjent i ukene framover med de forholdsreglene helsemyndighetene har gitt, er oppfordringen at du gjør det, sier Dreyer.

Om du får bilen din EU-kontrollert mer enn to måneder før fristen, vil datoen for kontrollen være utgangspunktet for beregning av ny frist. Etter at en vanlig personbil blir godkjent, vil neste frist da bli to år fra tidspunktet bilen ble kontrollert.

Biler som har bruksforbud som følge av overgått frist, vil ikke miste skiltene i en eventuell kontroll langs veien så lenge helsemyndighetenes strenge tilrådninger om karantene gjelder. Husk at du uansett alltid har plikt til å vurdere om kjøretøyet er forsvarlig å kjøre.

Vegvesen og koronautbruddet

Koronapandemien preger også Statens vegvesen og vår tjenesteproduksjon. Vi har iverksatt vår beredskapsorganisasjon for å håndtere situasjonen.

Vi bidrar i den nasjonale dugnaden for å forebygge smittespredning, med stopp i tjenestereiser, hjemmekontor og stengning av lokaler.

Alle våre trafikkstasjoner er foreløpig stengt til og med torsdag 26. mars. Om du har frist for godkjent EU-kontroll i perioden 13. mars til 30. april, vil du automatisk få to måneders utsatt frist. Fram til mandag 23. mars blir det ingen billettering på mange av riksveiferjene. Norsk vegmuseum på Fåberg har stengt sine dører inntil videre. Vegvesenet er i løpende dialog med nasjonale helsemyndigheter for å sikre et korrekt situasjonsbilde og iverksette tilpassede tiltak.