Den 168. Rørosmartnan skal i henhold til kongelig resolusjon fra 1853, gjennomføres fra den 15. til den 19. februar 2022.

Men som i fjor stikker pandemien kjepper i hjulene for de som står bak arrangementet. I fjor ble hele greia avlyst - eller utsatt som arrangøren selv sier.

Hesteekvipasjer under Martnan. Foto: Nils Kåre Nesvold.

Om den 168. utgaven vil bli arrangert i februar 2022, blir avgjort i et møte mandag.

Den 15. desember i fjor gikk det ut en pressemelding om arbeidet knyttet til Rørosmartnan 2022. Visit Røros som arrangør, Destinasjon Røros og Røros kommune har i fellesskap brukt tiden frem til nå til å vurdere mulighetsrommet for en gjennomføring av Rørosmartnan 2022, i lys av utviklingen i pandemien.

Mange tusen tar turen til Røros under martnan. Foto: Marit Langseth

– Vel inne i det nye året er vi fremdeles bundet av nasjonale retningslinjer og tiltak knyttet til koronapandemien i Norge. Dette påvirker direkte hvordan Rørosmartnan 2022 må utformes dersom den skal gjennomføres. Regjeringen har varslet en kunngjøring av justerte smitteverntiltak den 14. januar. Disse nye retningslinjene vil få stor betydning for den endelige beslutningen som fattes for Rørosmartnan, sier ordfører Isak Veierud Busch.

Han legger til at det er formannskapet som i et møte mandag skal ta den endelige avgjørelsen.

Hør intervju med ordføreren her: