Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gikk torsdag ut med gult farevarsel om flom for indre deler av Trøndelag, i tillegg til Troms og Finnmark.

- Vannføringen ventes å holde seg på høyt nivå. Dette kan føre til lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og mindre elver, skrev nettstedet Varsom.no i sin beskrivelse av faregraden.

Nettstedet skriver videre at faren ville øke fra klokken 12 torsdag. Farenivået er ventet å synke til grønt - laveste nivå - allerede fredag.

LES OGSÅ:Økt fare for flom i indre Trøndelag

Deler av Åsbrua tatt av vannmassene

Allerede onsdag merket innbyggerne i Åsengrenda i Holtålen økte vannmasser i elva Gaula.

– Noe av fyllinga har rast ut, og vegen er blitt så smal at vi ikke får krysset brua med bil. Vannføringa den nærmeste tida vil avgjøre hvordan det utvikler seg videre, men ingenting har skjedd med selve brua, så det går an å gå over den, sier innbygger i Åsengrenda, Roar Aasen til Fjell-Ljom.

Nea Radio var torsdag kveld i kontakt med en av de som regelmessig bruker broen, som forteller at det fortsatt er mulig å gå over broen.

Aasen forteller til Fjell-Ljom at Åsbrua er ei midlertidig bru, og at han ikke er overrasket over det som har skjedd. Han håper videre på at det nå snart blir en løsning på bru-problematikken.

Vi har et håp om å få på plass en annen bruløsning etter hvert som det blir bygd ny fylkesvei i Svølgja, for vi begynner å bli lei av problemene som brua fører med seg. Det koster tid og krefter, og vi skulle gjerne sett at ei ordentlig bru snart kom på plass, sier Aasen til Avisen.

Foto: Ola Dragmyrhaug
Foto: Ola Dragmyrhaug
Foto: Ola Dragmyrhaug