– Det er nesten utrolig at noen enda ikke har fått med seg forbudet mot store forsamlinger, sier kommuneoverlegen i Værnesregionen, Leif Edvard Muruvik Vonen, etter at det ble kjent at en større fest fant sted i Vikvarvet samfunnshus i Selbu, 28. desember.

Politiet avsluttet festen i løpet av natta, og på det tidspunktet var det anslagsvis 50 personer utenfor samfunnshuset og 20 innendørs. Hvordan festdeltakerne har vært fordelt tidligere på kvelden, vites ikke.

– Arrangementer som dette setter folkehelsa i hele selbusamfunnet i fare, sier Muruvik Vonen, som undrer seg over at så mange faktisk møter opp.

Flere forskrifter brutt

Det er uvisst hvor mange festdeltakere som oppholdt seg inne i lokalet til en hver tid. Men det som vites med sikkerhet, er at også andre forskrifter ble brutt.

– Regelen om en meters avstand ble ikke fulgt og det ble heller ikke brukt munnbind, sier politioverbetjent Svein Erik Gjølmesli ved Værnesregionen Politidistrikt til avisa Selbyggen.

Skjenkestopp

Arrangementet i Vikvarvet var av privat karakter. Likevel er det slik at forskriften om skjenkestopp må følges også her, ettersom Vikvarvet samfunnshus er et offentlig sted. Også denne forskriften ble brutt under festen.

Debatten har rast om hvorvidt norsk alkohollovgivning skal gjelde i Selbu. Der har nemlig praksisen om å la ungdommer få delta på fester der det selges alkohol holdt stand. Protesten var derfor stor da politiet i høst gikk ut med at de kom til å slå hardt ned på dette og at også ungdom i Selbu må forholde seg til alkoholloven.

Alderen på festdeltakerne i Vikvarvet 28. desember er ikke kjent.

– Det er ikke registrert smitte etter arrangementet, men dette kan fremdeles komme, mener Leif Edvard Muruvik Vonen.

– Det kan ta fem til seks dager før symptomer merkes og tester avslører smitte. Men jeg håper naturligvis folk har hatt flaks.

– Det er uheldig at vi får arrangementer som utfordrer både anbefalinger og forskrifter, sier lensmann i Værnesregionen Kjetil Ravlo til Nea Radio.

– Når det gjelder hvem som står bak arrangementet, har vi noen navn vi jobber med i tillegg til å ha dialog med utleier. Det er enda ikke avgjort om det vil bli opprettet sak som følge av forholdet.

– Vi må ha alle fakta på bordet først, sier lensmannen og kommer med en klar oppfordring. – Jeg har stor forståelse for at folk ønsker å samles. Men jeg må oppfordre alle om å følge de retningslinjene vi må forholde oss til for å kunne ha kontroll på smitten.