– Det er bra, men samtidig alvorlig, at ni pasient- og brukerorganisasjoner retter slik sterk kritikk mot AtB. Nå må denne uverdige praksisen ta slutt, sier Elgaaen til Nea Radio.

Han har i dag oversendt brevet fra de ni pasient- og brukerorganisasjonene til fylkeskommunen og AtB. De ni har gått sammen i en felles koalisjon fordi alle representerer personer som blir diskriminert på grunn av stengte eller manglende toaletter på busser som kjører langdistanse.

– Denne saken er fortsatt ikke løst, og min tydelige oppfordring til AtB og Trøndelag fylkeskommune er at toalettene må gjøres tilgjengelig for passasjerene under hele bussturen så fort som mulig. Dette har jeg formidlet flere ganger i høst, sier han videre.

Disse ni organisajonene kommer med sterk kritikk av AtB. Foto: Skjermbilde fra brevet.

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer som er en av foreningene som har underskrevet brevet til Elgaaen har vært i kontakt med forskerne Anja Fleten Nielsen og Rune Elvik ved Transportøkonomisk institutt. Begge er kritiske til AtB sin praksis, og mener universell utforming og diskrimineringshensyn må veie tyngre enn trafikksikkerhetshensyn.

AtB eneste selskap som stenger toalettet

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer sier i brevet at de har sendt ut en undersøkelse til en rekke kollektivselskaper. Organisasjonen har så langt ikke funnet andre selskaper enn AtB som opererer med stengte toaletter under kjøring.

– Snarere tvert imot. Alle selskapene som har svart så langt, svarer at de holder sine toaletter åpne under kjøring, dersom de har toaletter om bord. Dette samsvarer også med Samferdselsdepartementets egne erfaringer, som har bekreftet til oss at heller ikke departementet kjenner til andre selskaper enn AtB som stenger sine toaletter, sier de i brevet til Elgaaen.

AtB svarer

Grethe Opsal, direktør marked og kommunikasjon i AtB sier at for dem så veier trafikksikkerheten tyngst.

– AtB har forståelse for at de som har ekstra behov kan reagere på praksisen det er lagt opp til, men vi har mange hensyn å ta knyttet til alle passasjerer, og i denne saken er det trafikksikkerhet som veier tyngst – både av hensyn til den som beveger seg i midtgangen og øvrige reisende som kan bli kan bli skadet dersom det skulle oppstå en bråstopp eller en trafikkulykke. Erfaringer viser at det ikke bare er de som er usikret i bussen som blir skadet men også sikrede passasjerer som blir truffet av usikrede passasjerer under fart, sier Opsal i en e-post til Nea Radio.

Hun sier at loven for bussene de kjører med har påbud om belte så lenge bussen er i bevegelse.

– Linjene som har toalett kjøres med buss klasse 3. I disse bussene er det påbudt å bruke belte så lenge bussen er i bevegelse, når dette er montert. I loven (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1979-09-21-7) fremgår det også at det er sjåføren som er ansvarlig dersom barn under 15 år ikke bruker bilbelte, sier Opsal videre.

Hør intervjuet med Elgaaen her: