Begge de to sesongene Gauldalsløypa har vært i drift, har det vært lite snø i de nedre delene av traséen. Det vil si, fra Ålen sentrum og opp til jernbanen.

Spesielt i påsken har det vært utfordrende for skuterkjørerne å komme seg ned til parkeringsplassen i sentrum. Dette har blant annet gjort det vanskelig for flere førere å få fylt bensin til hjemturen.

Dårlige vintre

Ordfører i Holtålen, Arve Hitterdal, sier han har vært klar over problemet helt siden juletider, da lite snø på denne strekningen gjorde at man ikke åpnet løypa.

– Dette gjør at sesongen blir for kort og at lønnsomheten uteblir. Derfor hadde posisjonspartiene et fellesmøte onsdag ettermiddag, der vi ble enige om et hastevedtak som går på å bruke 700.000 kroner til snøproduksjonsanlegg, sier han.

Dette skal etter planen stå ferdig til neste sesong.

ORDFØREREN: Arve Hitterdal mener det må satses om Gauldalsløypa skal bli en suksess. Foto: Marius Lillegjære

– Men, det er et stort men her, sier Hitterdal. Bevilgningen forutsetter at klagebehandlingen av Gauldalsløypa, som kommer opp i sommer, går gjennom og at traséen blir permanent.

Han sier at når man først har et enstemmig kommunalt vedtak som tillater skutertraséer i kommunen, så må alt legges til rette for at disse utnyttes på best mulig måte og at satsingen også kaster av seg økonomisk.

– Om skuterkjørerne ikke kommer seg ned til sentrum, så vil dette få konsekvenser for mange. Restauranter, Vognbua, Samvirkelaget og på sikt også Skisenteret, vil rett og slett tape på at skutertrafikken stopper ved Målåsetre eller ved Ålen stasjon, sier ordføreren og røper at det kommunale bidraget vil bli belastet inneværende års budsjett som en ekstrabevilgning og hentes fra disposisjonsfondet.

Mange bidrar

I tillegg til kommunale midler, vil det bli søkt tippemidler til prosjektet, som har en total ramme på 2,8 millioner kroner. Det er ventet at også næringslivet i kommunen bidrar i tillegg til skuterklubben. Det vil også bli anledning for private å bidra.

Det er strekningen fra Fylkesvei 30 og til pumpehuset ved Flya som får kunstsnøproduksjon.

Saken vil bli behandlet i formannskapet i mai og Hitterdal er sikker på at bevilgningen blir vedtatt.

– Selv om vi hadde en lang og tidvis opphetet diskusjon rundt dette, var det til slutt en enstemmig gruppe, som representerer flertallet i både formannskapet og kommunestyret, som sa ja.

Hør mer om dette i Nea Radios sendinger torsdag.