– Dette er urovekkende tall. Koronapandemien har vært svært krevende for mange virksomheter, og det er gjerne unge som rammes først på arbeidsmarkedet. Da mister de unge også verdifull arbeidserfaring for resten av sitt yrkesliv, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen.

Resultater fra Virkes medlemsundersøkelsen i april viser at det er 15 prosent som vil ansette færre sommervikarer sammenlignet med et normalår. Det er spesielt virksomheter innen faghandel, kultur, servering, reiseliv, service og trening som vil ansette færre sommervikarer. Felles for disse bransjene er at de har vært underlagt svært strenge smittevernstiltak. De har et betydelig lavere aktivitetsnivå sammenlignet med før pandemien og en stor andel virksomheter som rapporterer om likviditetsutfordringer. Dagligvarebransjen planlegger derimot å ansette flere sommervikarer i år.

Ledigheten blant unge under 25 år er høy med over 17 000 helt ledige, viser tall fra Nav. Også fjoråret var tøft for ungdom som ønsket sommerjobb. Tall fra SSB for juni 2020 viste at antall jobber for personer under 25 år gikk ned med 12 prosent sammenlignet med 2019.

– Det er en del usikkerhet knyttet til årets sommersesong for mange virksomheter. Vi vet fortsatt ikke hvor langt vi har kommet i gjenåpningen av samfunnet og hvilke regler som gjelder til sommeren. Det har naturligvis innvirkning på hvor mange virksomheter som forventer å kunne tilby sommerjobber, sier Ivar Horneland Kristensen.

Han kommer også med en oppfordring til virksomhetene.

– Bruk støtteordningen som er særlig innrettet mot sommerjobber. Bruk lønnsstøtteordningen for å få folk tilbake i jobb, dersom det er mulig. Vi trenger å få norsk økonomi i gang igjen og planlegge for gjenåpningen av samfunnet, avslutter Horneland Kristensen.