Tilbud gjelder årets russ, men også alle andre elever ved Ole Vig videregående skole. Tilbudet gis slik at det skal være lett tilgjengelig å ta test i en periode vi vet mange er mye ute og lett kan få luftveissymptomer.

Første åpningsdag er tirsdag 27. april klokka 12.00. Teststasjonen vil være åpen 2 til 3 dager i uka, fra klokka 12.00 til skoledagen slutter.

I tillegg vil vi ha en drop-in koronatesting på vår ordinære teststasjon i Meierivegen 17 hver dag for alle elever i den videregående skole i Stjørdal, både Ole Vig og Aglo videregående skole.

Mandag til fredag fra klokka 14.30 til klokka 15.00, samt lørdag og søndag fra klokka 13.00 til 13.30, kan elevene komme innom på vår teststasjon uten å reservere time på forhånd.

De gjennomfører registrering for time når de kommer på teststasjonen.

Vi ønsker at det skal være lav terskel for å la seg teste. Alle som har symptomer forenelig med covid-19 kan få tatt en test om de ønsker det.

Tjenesten er gratis.

Alle som tar test har rutinemessig karantene frem til prøvesvaret foreligger.