Northug dømmes etter brudd på vegtrafikkloven og legemiddelloven, etter å ha råkjørt ved en rekke anledninger i tillegg til å ha oppbevart og brukt mindre mengder narkotika.

Petter Northug mister også retten til å kjøre bil "på livstid", noe som i praksis betyr en minstetid på fem år.

Lovbruddene kvalifiserer til fengsel i omlag 8 måneder, het det i kjennelsen. Northug innvilges en merkbar rabatt som følge av tilståelsene og at det er grunnlag for tilståelsesdom.

Videre het det at siktede var samarbeidsvillig og ryddig i avhørene. Dermed ble det gitt en strafferabatt på 15 %.

Det ble også vurdert som ekstra belastende for siktede at opplysninger om forholdene ble lekket til media.

Northug godtok kjennelsen etter en kort prat med sine forsvarere.

Den tidligere skiløperen har uttalt at han bare vil komme seg videre i livet.