Gleden var stor da prosjektet Lukas Hospice ved Betania Malvik fikk beskjed om at tilbudet skulle realiseres. 30 millioner i året skulle øremerkes over statsbudsjettet i fem år og ikke bare skulle stiftelsen yte omsorg for mennesker i siste fase av livet, men også utvikle kompetanse på feltet, inkludert hvordan man skal ivareta mennesker som jobber med palliativ behandling.

Men Adam var ikke lenge i paradis og i juli kom beskjeden; en tredjedel av midlene er fjernet over natta, noe som gjør det umulig å fortsette driften.

– Dette er dypt tragisk og komplett uforståelig, sier ordfører i Malvik, Trond Hoseth.

Selv om tilbudet er regionalt, er både innbyggere og politikere i Malvik dypt berørt av det som har skjedd.

Ikke bare er døende pasienter sendt hjem eller på sykehjem, men over 20 håndplukkede ansatte er permiterte, i første omgang til over jul.

– En samlet helse- og omsorgskomite på Stortinget var enige om at dette er et viktig og nødvendig tilbud og at dette skulle være et pilotprosjekt med en varighet på fem år. Nå er det fjernet med et pennestrøk. Om man ikke klarer å stå for noe med så bred enighet i ryggen, så er det noe som er alvorlig galt.

Jobber på spreng

Leder i Malvik SV, Rakel Skårslette Trondal, er like opprørt.

– Det er forferdelig. Tankene går både til pasientene og de pårørende, så vel som de ansatte.

Skårslette Trondal sier at de folkevalgte i Malvik gjør det de kan for å forsøke å skaffe midler til videre drift av det - i trøndersk sammenheng - unike omsorgstilbudet.

– Vi jobber hardt for å få dette til. Blant annet ved å kontakte og involvere våre respektive partiers representanter på Stortinget. Det er ingen som ikke er sjokkerte over dette.

Har håp

– Det finnes omsorg for døende pasienter i kommunene, sier Hoseth.

– Men det er en helt annen type omsorg som ikke er tuftet på den kompetansen de har bygget opp på Betania. Når disse ansatte er permitterte og risikerer å miste jobben, en jobb de har valgt fordi det er dette de ønsker å jobbe med, er det ikke sikkert de tør å satse på dette feltet i framtiden. Da er denne kompetansen, muligens tapt i Trøndersk sammenheng.

Rakel Skårslette Trondal har likevel håp.

– Vi gir ikke opp Lukas Hospice. Dette er noe vi skal slåss for så lenge det overhode er håp. Vi har ikke råd til å miste dette omsorgstilbudet.

Hør intervjuet med Rakel Skårslette Trondal (SV) og Trond Hoseth (AP) i avspilleren under: