I Kurantgården ved Malmplassen er det håndverksmartna under martnasuka. Her vil de vise frem så mange tradisjonelle håndverkere som mulig, blant annet smed, snekkere og håndverkere som jobber med oppdrag for uthusprosjektet.

Det er håndverkere som jobber med å gjenskape en kopi av ei barokkdør, og andre håndverkere som jobber med å lage en kopi av Haltdalen stavkirke.

Hør mer om blant annet barokkdøra og snekring av helikopter i intervjuet under:

Snekring av helikopter i tre:

Snekring av helikopter Foto: Torny Wigum