I en pressemelding opplyser styret i RørosBankens Næringsfond at banken i juni har innvilget tilskudd på til sammen 861.000 kr til sju ulike prosjekter.

Utvikling av opplevelsesprodukter med Femundløpet som profilknagg - 250.000 kr fordelt på 2 år.

Etablering av digitalt markedsføringsbyrå, DigiKo AS på Røros - 36.000 kr.

Fire jubilanter, RørosMat, Femundløpet, Vinterfestspill og Elden om støtte til et felles arrangement for de frivillige og lokalbefolkning - 25.000.

Oppstart av «Nyheter på sørsamisk» fra Rørosnytt - 100.000 kr.

Forprosjekt for å utvikle handling/bakketjenester for el-fly, autonome fly og droner av Røros Flyservice - 150.000 kr.

Prosjekt for å bedre avfallshåndtering og toalettkapasitet under store arrangement på Røros, ved RørosMartnan og Julemarked - 250.000 kr.

Utvikling av visuell identitet, emballasje og markedsmateriell for Rørosfisk AS - 50.000 kr.

Tidligere i 2019 er det innvilget 585.000 kr til fire forskjellige prosjekter.

Vil støtte etableringer i gata

RørosBankens Næringsfond etablerer nå sammen med bankens næringsavdeling en helt ny tilskuddsordning. Denne går ut på å støtte etablering i gatene på Røros for å få mer aktivitet og virksomhet innenfor den verneverdige bebyggelsen i Røros sentrum.

Kan omgjøres til tilskudd

Tilskuddet gis som et rente- og avdragsfritt lån over tre år. Hvis bedriften fortsatt er i drift med en forsvarlig økonomi etter tre år vil lånet kunne bli gjort om til tilskudd. Det stilles en del krav under veis og tilskuddet er på inntil 300.000 kr.