Det har vært en kollisjon mellom to personbiler på fv 30 mellom fylkesgrensa og Høsøien i Røros.

Ambulanse og brannvesenet er på stedet. Politiet har mottatt melding om at det ikke er personskade.

Vegtrafikksentralen melder om redusert framkommelighet med smale kjørefelt og manuell dirigering på grunn av hendelsen.

Ulykken skjedde litt før klokken 21 søndag kveld. Et par timer tidligere havnet en personbil i bergveggen i Svølgja i Holtålen. Også det på fv 30.