Selbu vil klare seg selv og sier opp vertskommuneavtalen med Værnesregionen om distriktsmedisinsk senter og om forvaltningskontor. I stedet etablerer kommunen et eget tilbud i nye Selbu sykehjem som nå er under bygging. Tilbudet etableres med ei seng til pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp.

- Vi har brukt DMS-tilbudet i Værnesregionen svært lite, sier Kolbjørn Uthus (Ap), leder i hovedutvalg for helse og omsorg i Selbu kommune.