Styret i Rørosmeieriet as vedtok i styremøte torsdag å samle all meierivirksomhet i Rørosmeieret as på Røros

Meierianlegget på Røros bygges ut med nytt og større produksjonsareal, nytt varemottak og -utlevering, kontor- og personalfasiliteter. I det nye meieriet på Røros vil det også bli lagt til rette for besøksvirksomhet og for fabrikkutsalg av meieriets produkter.

Det nye anlegget er kostnadsberegnet til ca. 45 mill og ferdigstilles senest høsten 2019.  Dette betyr at Rørosmeieriet avvikler sin avdeling i Tolga Næringspark der Synnøve Finden og Scandza ble nye eiere i sommer.

Et sterkt og samlet Rørosmeieriet

-Vi ser en fortsatt vekst for Rørosmeieriet og vi ser samling og utbygging på Røros som avgjørende for vår videre utvikling, sier meieribestyrer Trond V. Lund. -Et sterkt og samlet Rørosmeieriet vil gi oss de mulighetene og den kraften vi trenger for å fortsatt kunne utvikle oss som Norges fremste økologiske meieri, sier han. -Slik sikrer vi fotfeste og vekstmuligheter så vi kan utvikle oss i nye produktkategorier og fortsette å være en annerledes meieriaktør i en krevende konkurransesituasjon.

Lund sier at Rørosmeieriet skal fortsette å ha en sterk lokal forankring. - I nye, utvidede lokaler på Røros så kan vi dyrke vår meierifaglige håndverksproduksjon samtidig som vi kan kjøre industriell volumproduksjon. Vi skal lage et moderne bygg med energieffektive løsninger. Arealet skal romme muligheten til å skape synergier mellom formidling av Rørosmeieriets historier og røroshistorien på den ene sida og driften og videreutvikling av meieriet på den andre siden, sier Lund.

Avdelingen på Tolga ble etablert høsten 2015. Driften av Tolga har vært avgjørende for Rørosmeieriets muligheter til å ta et slikt økonomisk løft. -Da utbyggingsprosessen på Røros tok tid, så var det avgjørende for oss at vi kunne etablere oss på Tolga slik at vi kunne nå ønsket vekst, sier Lund.

Om Rørosmeieriet

Rørosmeieriet as ble stiftet 5. januar 2001 for å videreføre drift i anlegget til tidligere TINE Midt-Norge på Røros. Selskapet er eid av Økomat Røros BA, Stratell AS, Sandkjernan Utbygging, tidligere og nåværende ansatte og styremedlemmer, Tine og Investron AS. Rørosmeieriet tilbyr økologisk mat av høy kvalitet gjennom industrialisert håndverksproduksjon, med utspring i rike mattradisjoner og gode råvarer fra Røros-traktene. Produktene har bred nasjonal distribusjon gjennom bla. ASKO, Norgesgruppen, Coop, Rørosmat og Eugen Johansen.