Færre bruker menighetshuset i Selbu enn tidligere.

- Det er færre minnegaver, færre som bruker huset til minnesamvær, og også andre leietakere uteblir, sier kirkeverge i Selbu, Ann Kristin Slind. For 2018 budsjetteres det nok en gang med underskudd i drifta av menighetshuset i Selbu.

Det er rundt 50 begravelser i året i Selbu. I fjor ble bare 20 minnesamvær holdt i Selbu menighetshus. - Kanskje et tegn på en tradisjon som forandrer seg, sier kirkevergen.

Peisestua brukes blant annet til misjonsforeningas møter. Foto: Andreas Reitan
Ungdomsklubben har egne lokaler i kjelleren. Foto: Andreas Reitan
Menighetshuset i Selbu har et godt utbygd kjøkken. Foto: Andreas Reitan
Må kirkeverge Ann Kristin Slind stenge døra for godt? Foto: Andreas Reitan
Menighetshuset ligger like ved Selbu kirke. Foto: Andreas Reitan