Trøndelag har hatt lange tradisjoner med å utvinne mineraler, men i dag er det nær sagt slutt selv om enkelte mener det fremdeles er et stort potensiale flere steder.

I 1977 gikk Røros Kobberverk konkurs og i 1985 var det slutt på gruvedrifta i Killingdal i Ålen. Også på Løkken og i Malm ble gruvene nedlagt på 80-tallet. De senere årene har ulike aktører undersøkt og kartlagt områder, blant annet Hersjøfeltet, men det virker som om ingen helt tar sjansen på å ta de investeringene som trengs - for det koster mye penger å starte opp igjen gruvevirksomhet.

Men nå kommer en ny mektig aktør på banen.

LO

– For LO er mineralnæringen en viktig næring som vi ønsker økt tilstedeværelse av i Trøndelag. Det kan være gamle gruvesamfunn som får nytt liv eller nye områder der det er potensialet for lønnsom drift. Dette kan gi store ringvirkninger med økt verdiskapning og flere arbeidsplasser for fjellregionen og andre steder i Trøndelag med rike mineralforekomster. Det sier distriktssekretær Kristian Tangen i Trøndelag LO.

Han mener mineralnæringen er svært viktig i det grønne skifte.

– Behovet for mineraler øker med el-biler, solcelle og så videre. Bare utbyggingen av vindmøllene på Fosen krever rundt 3500 tonn med kobber. Verden har et økende behov for mineraler, og i Norge er vi storforbrukere. Da har vi også et ansvar for å utvinne naturressursene vi sitter på, som i følge NGU har en verdi på 2500 milliarder kroner, sier han.

Kompetanse finnes

Tangen er ikke helt enig i at mye av fagkompetansen forsvant med nedleggelsen av gruvene på 80-tallet. Han mener slik kompetanse finnes, blant annet i Trondheim.

– Med et strengt nasjonalt miljø og HMS regelverk, og en høy fagkompetanse i Trondheim, må vi ta mineralnæringen tilbake til Trøndelag. Det første som må skje er å få sluttført en kartlegging av berggrunnen, også trenger vi tydelige trønderske politikere som aktivt viser at de ønsker investeringer innen mineralnæringen velkommen til vår landsdel.

Hør intervju med Kristian Tangen her: