Tirsdag ble søknadstallene for 1.gangs valgene for videregående skoler gitt ut, og 106 elever har Selbu videregående skole som sitt førstevalg. Det som er spesielt er den kraftige nedgangen i søkere på studiespesialiseringslinja.

Klassen har i år 16 elever, men bare 6 har søkt så langt. Flere kan komme til, men det ser uansett ut til å bli en kraftig nedgang i antall elever. Rektor Anna Rapp er ikke bekymret, og forteller de skal gjøre det de kan for å ha en studiespesialiseringslinje også til høsten.