Stenbråttet barnehage på Røros hadde fokus på bøker og høytlesing da barnehagedagen ble markert tirsdag.

Se bilder og video nederst på siden.

I år handler barnehagedagen om barnehagenes arbeid med å sikre barn en god språkutvikling, og Stenbråttet  hadde invitert bibliotekar Sigrun Selboe:

I saken hørte vi til slutt pedagogisk leder i Stenbråttet barnehage, Wencke Wessel. I tillegg hørte vi bibliotekar Sigrun Selboe, barnehageansatt Merethe Lohn, og barna Magnus Nyrud Nøkleby, Ingebjørg Kojedal og Selma Sandbakken.

VIDEO: Se og hør Tuva og Johanna synge om bjørnen som ble "stubbrompa" (mistet halen).