Mellom klokken 8 og 11 onsdag skal det spilles inn en nasjonal verdensarvfilm i Kjerkgata på Røros  og verdensarvkoordinator Erlend Gjelsvik håper på ei gate uten biler og reklame.

Det skal lages  en pilot til ei verdensarvutstilling som Klima- og Miljødepartementet står bak. Piloten lages for verdensarvstedet Røros bergstad og Circumferensen og skal være en 90 sekunders produksjon for å vise departementet hvordan film kan brukes som element i verdensarvutstillinga. Om departementet bestemmer seg for å gå videre med dette, skal det lages filmer fra samtlige norske verdensarvsteder.

Gjelsvik beklager at stenginga av Kjerkgata kommer brått på,.

- Vi håper imidlertid at gata blir bilfri under opptakene på onsdags formiddag. Vi anmoder også om at forretningene i Kjerkgata kan holde skilt/bukker borte fra gata mellom klokka 8 og 11 onsdag, opplyser verdensarvkoordinatoren:

Les også: