- Mange av LVKs medlemskommuner er eiere av kraftselskap som kommer til å bli berørt av dette lovforslaget.

Flertallet i energi- og miljøkomité gikk sist fredag inn for å innføre selskapsmessig og funksjonelt skille for alle nettselskaper. Flertallet i komiteen følger dermed regjeringas forslag. Kravene om selskapsmessig og funksjonelt skille må være innfridd innen fem år.

Regjeringa ønsker et klarere skille mellom monopol- og konkurransevirksomhet, og lovendringa innebærer at nettvirksomheten må skilles ut som en egen juridisk enhet adskilt fra annen virksomhet. Lovendringa innebærer også en begrensning i muligheten til å sitte i ledelsen i andre selskap i energiselskapet.

Forslaget og innstilling skal behandles av Stortinget i plenum 17. mars.

- Jeg har stor forståelse for at kraftkommunene er bekymret, sier leder i LVK, Torfinn Opheim (bildet), som møtte kommunestyret i Selbu mandag kveld: