Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har nå opphevet vedtaket fra AMT-utvalget i Tydal (det politiske utvalg for areal, miljø og teknikk) som ga ABES Trafikkskole tillatelse til etablering av et midlertidig område for snøscooteropplæring.

Bakgrunnen for å se mot Stugudal var i følge Geir Hanssen i ABES Trafikkskole de dårlige snøforholda ved Løvåsen leir.

Det er i "Forsvarets skyte- og øvingsfelt i Haltdalen"  området for "obligatorisk opplæring i bruk av beltemotorsykkel" er etablert gjennom en forskrift vedtatt av Fylkesmannen.

Med bakgrunn i snøforholda søkte ABES Trafikkskole Tydal kommune og fikk tillatelse til å drive kjøreopplæring på en trasè fra Patrusli i Stugudal til Brennøyvollen ved Nesjøen, deretter langs isfiskeløypa fra Nesjøen til Stugudal og derfra over sjøen tilbake til Patrusli. Også grunneierne var positive til søknaden. Start og mål ved Patrusli var også et perfekt valg, med gode muligheter for både overnatting og teoriopplæring.

Fylkesmannen mener vedtaket fra Tydal framstår som om det er etablert et parallelt tilbud i Tydal kommune også når snøforholda er tilfredsstillende i Haltdalen. Dette mener Fylkesmannen er utenfor rammene av hva som kan hjemles i paragraf 6 i forskrift for bruk av av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag.

Fylkesmannen mener det burde gått fram av vedtaket at et reserveområde i Tydal bare kunne brukes når det ikke var tilfredsstillende snøforhold i Haltdalen.

Nå vil Fylkesmannen likevel ha et evalueringsmøte etter denne vintersesongen for å vurdere hvordan det nye området har fungert og for å ta opp problemstillinga rundt etablering av et mer permanent reserveområde når snøforholda i Haltdalen ikke er gode nok.