Sist lørdag ble gravstøtten over Anders Jørgensen Reitan (1826-1872) re-avduket på Vår Frelsers gravlund i Oslo. Minnesteinen av Grorud-granitt har lenge hatt behov for en renovering, og på et privat initiativ fra ålbyggene Arvid og Bergsvein Bårdstu har steinen nå blitt grundig renset og istandsatt.

Oppussingen er delvis finansiert av foreninga Bygdapreg og delvis med inntekter fra en konsert med musikerne i slekta etter Guri og Bersvend Bårdstu i Ålen tidligere i år.

Seremonien på gravlunden samlet om lag 30 personer, de fleste etterkommere og slektninger av Anders J. Reitan. Etterpå fortsatte arrangementet på Kaffistova, der det ble kulturelle innslag med folkemusikeren John Ole Morken og forfatterne Rolf Engan og Einar Gjærevold.

Anders J. Reitan var født og vokste opp i Ålen. Han utdannet seg til lærer, men var også felespiller og sanger. Reitan flyttet til Kvikne i 1853, der han fikk jobb som kirkesanger og lærer. Senere i livet gjorde han seg sterkt bemerket som dikter, folkeopplysningsmann og stortingspolitiker.

Han samlet inn slåtter og komponerte selv, og huskes spesielt for "Brudeslåtten" og diktet og sangen "Litjbekken".

Han var nær venn av Bjørnstjerne Bjørnson, som skrev innskriften på minnesteinen over ham.