I statsbudsjettet for 2017 er det foreslått å sette av om lag 40 mill. kr til større fornyingsarbeider på Rørosbanen. Det står ingen ting i statsbudsjettet om elektrifisering av Rørosbanen.

Oppetiden på Rørosbanen i første halvår 2016 var 99,5 pst. som er 0,4 pst.-poeng bedre enn målet for 2016.

Rørosbanen preges av gamle sviller, og pågående arbeider med å fornye disse videreføres i 2017.

Utskiftingen av sviller planlegges fullført i 2020 til en anslått totalkostnad på 260 mill. kr