Ungdommer fra MOT i Røros inviterte kommunestyrerepresentantene til lek under torsdagens møte. Leken het "Fruktsalat".

Se video med innlegget fra elevene og leken:

Innbygd element