Torsdag ettermiddag takket Røros kommune med ordføreren i spissen de fem redningspersonene som berget Magne Langset opp fra Hitterelva 12. mai. Traktoren Langset kjørte havnet i elva og det var takket være rask innsats fra de fem - at utfallet av ulykken endte lykkelig.

Tor Magne Valseth, Ole Johan Rotvold, Arnfinn Ryen, Ekatarina Holmer og Hans Morten Haugen utgjorde forskjellen på liv og død sa ordfører Hans Vintervold da han delte ute blomster til heltene.

Han påpekte viktigheten av å kunne grunnleggende førstehjelp.

Ole Johan Rotvold fra Stuggudal var den første til å komme seg ut til den veltede traktoren i elva og var med å få den bevistløse Magne Langset i land og i stabilt sideleie.

Tor Magne Valseth var den første til å oppdage hva som hadde skjedd og han kunne fortelle at det første han gjorde var å ringe nødnummeret. 5 minutter og 42 sekunder etter at han varslet var ambulansen på plass.

Ordfører Vintervold kunne også opplyse at dette viste viktigheten av luftambulansen og han oppfordret folk til å bli medlemmer. Røros er faktisk best i landet når det gjelder medlemskap i luftambulansen med 29 prosent.

Redningspersonene kunne også opplyse at de savnet oppfølging av kriseberedskapen i kommunen og behovet for noen å snakke med etter hendelsen. De fem hadde opplevd situasjonen forskjellig og også ettervirkningene var ulike.

Torsdagens sammenkomst var faktisk første gangen de fem møttes etter ulykken.  Nå skal de møte krisepersonell og snakke mer sammen for å bearbeide inntrykkene.