Holtålen kommunestyre vedtok torsdag enstemmig å stille seg positiv til bosetting av 24 flyktninger de kommende to åra.

Kommunestyret mener også at regjeringas forslag om økt midlertidig ansettelse vil skape større usikkerhet for mange arbeidstakere. Et stort flertall i Holtålen kommunestyre vedtok torsdag en interpellasjon fra Arbeiderpartiet om å si nei til økt bruk av midlertidig ansatte.

I vedtaket heter det at regjeringas forslag i praksis vil bety at det blir lovlig at alle nyansettelser kan være midlertidige i 12 måneder.  Kommunestyret ønsker en arbeidsmiljølov som gir stabilitet for arbeidstakere og arbeidsgivere. Det oppnår man ikke med midlertidig ansettelser, heter det i interpellasjonen som ble vedtatt med 17 mot fire stemmer.

Arbeiderpartiets Torbjørn Wolden mener dette er et klart signal til sentrale myndigheter:

I innslaget hørte vi også Geir Jensås fra Høyre.