Politiet rykket ut til gården sammen med Mattilsynet og fant det de foreløpig anslår til å være over 200 døde griser. Det ble også funnet 76 gjenlevende dyr som ble besluttet avlivet.

– Dette er en svært alvorlig sak. Vi har nå fokus på å kartlegge og dokumentere omfanget, og hvordan dette har skjedd, sier Amund Sand, påtaleansvarlig i saken ved Trøndelag politidistrikt i en pressemelding. Politiet har iverksatt etterforskning og eier av gård er siktet etter dyrevelferdsloven paragraf 37, andre ledd, jamfør paragraf 24. Politiets kriminalteknikere vil dokumentere og gjøre åstedsundersøkelser, med bistand fra Mattilsynet. Politiet vil også ta avhør av eier og andre med tilknytning til gården.

– Vi er ennå tidlig i etterforskningen, men så langt tyder opplysningene vi har på at dyrene ikke har fått tilsyn og stell over en lengre periode. Det er snakk om en dyretragedie, sier Amund Sand, påtaleansvarlig i saken ved Trøndelag politidistrikt.