Fjell-Ljom skriver torsdag at Røros Videregående Skole kun har rundt 190 søkere til neste skoleår. Dette får konsekvenser ved at flere tilbud droppes.

Rektor Hilde Knutsen sier at da hun startet i jobben i 2012 så var det 350 elever ved skolen.

Hun sier at neste skoleår preges av at de får et lite kull inn mens et stort kull går ut. Hun sier situasjonen kun gjelder det ene året.

– Året etter vil elevtilgangen være på normalt nivå igjen slik vi ser prognosene, sier hun.

— Folk må rett og slett lage flere barn

Rektor Hilde Knutsen

Konsekvensen av det lave elevtallet til høsten blir at to av linjene ved skolen blir stengt - vg2 tømrer og vg2 salg og reiseliv.

Her er det få elever som vil bli fulgt opp og får tilbud på andre måter sier rektoren som innrømmer at hun er bekymret slik situasjonen har blitt.

– Elevnedgangen bekymrer meg jo og vi har lagt ned mange utdanningsprogram siden jeg startet i jobben. Og det er ikke bra for en kommune og region at ungdomskullene blir så små, sier hun og mener løsningen er at folk rett og slett må lage flere barn.

Hør intervju med Hilde Knutsen her: