– Det er mye ryktespredning når det gjelder Helseplattformen, slik åpner kommunedirektør Oddveig Kipperberg svaret hun gir Lill Harriet Sandaune, som stilte et innbyggerspørsmål på kommunestyremøtet i Selbu tidligere denne uken.

Ikke tilgjengeliggjort for innbyggerne

Sandaune lurte på om kommunen egentlig var klar over hvilken risiko det er å innføre dette journalsystemet, og viste til flere saker i media de siste månedene.

Kipperberg avviser kritikken av Helseplattformen med at det er vanskelig å finne fakta i den ensidige omtalen i media, og at hun selv har kilder som sier noe annet.

I forkant av av innbyggerspørsmålet hadde både Kipperberg og ordfører Ole Morten Balstad, påpekt at denne delen av møtet ikke trengte å bli filmet og sendt ut på nett, da innbyggerspørsmålet ikke var en del av kommunestyremøtet.

Dermed er verken spørsmålet fra Sandaune eller svaret fra kommunedirektøren tilgjengeliggjort for innbyggerne i Selbu.

Balstad sier han ikke mente at det ikke skulle sendes, men at dette var opp til vedkommende som kjørte sendinga. Hvorfor Kipperberg også hadde gitt uttrykk for at dette ikke skulle på lufta, har han ikke kjennskap til.

Kipperberg viser til ordføreren når hun får spørsmål om dette.

Dette er noe spørsmålsstiller Sandaune også reagerte på.

– Jeg fikk heller ikke svaret fra kommunedirektøren skriftlig, sier hun.

– Det virket ikke som de var så begeistret for kritiske røster i forkant av kommunestyremøtet, som skulle omhandle Helseplattformen.

Ensidig informasjon

Det var også flere som reagerte på en ensidig fremstilling av journalsystemet i forkant av debatten på selve kommunestyremøtet. Fastlegene, som har gitt uttrykk for at de ikke ønsker å bruke Helseplattformen, var ikke invitert. Det var også flere kritiske røster som manglet på talerstolen.

Kipperberg fortsatte sitt svar ved å vise til egne kilder, og sa at medias framstilling av journalsystemet var ensidig og feilaktig. Og hun gikk også langt i å antyde at man ikke kan stole på media i denne saken.

På spørsmål om hun beskylder media for «fake news», svarer hun at det ikke nødvendigvis er «fake news», men mener de ikke belyser alle sidene av saken.

– Det som har vært utfordrende er at vi opplever at mediebildet skaper veldig store følelser. Det er ting som ikke kommer fram som skulle balansert bildet.

Kipperberg viser spesielt til Adresseavisen sin dekning, men mener også Nea Radio er ensidig i sin framstilling.

Sår tvil om troverdighet

– Det jeg reagerte på - både før og i møtet - var at påstanden om at media har framstilt saken på en skjev måte, ble brukt som selvstendige argumenter. Uten at det ble vist til eksempler på dette. Hvordan kan vi sette oss til doms over medias dekninga av denne saken, undrer Åsmund Sjøberg i Selbu SV.

Ifølge Sjøberg antydet kommunedirektøren påstandene mot media i både dokumentene lokalpolitikerne fikk i forkant av møtet og fra talerstolen før votering.

– Er dette virkelig noe vi bør forfekte? Å så tvil om medias framstilling og vinklinger, spør Sjøberg retorisk.

– Det blir for enkelt, og litt skummelt også, å påstå at media har skyld i Helseplattformens omdømme, fortsetter han.

Nea radio har vært i kontakt med kommunedirektøren, som ikke ønsker å kommentere kritikken fra blant andre Åsmund Sjøberg.

Hør hele intervjuet med Åsmund Sjøberg her: