Miljødirektoratet v/Statens naturoppsyn (SNO) besluttet i juli at en binne med under skulle skadefelles så fort det lot seg gjøre i området Roktdalen i Snåsa. Beslutningen ble fattet etter funn av flere kadaver i Snåsa og Steinkjer skriver Trønder-avisa.

NOAH For dyrs Rettigheter og Foreningen Våre Rovdyr gikk til Oslo tingrett med en begjæring om midlertidig forføyning – med påstand om at vedtaket ble forbudt iverksatt fram til det ble rettslig avgjort om vedtaket var gyldig.

I en kjennelse fra tingretten ble det besluttet en midlertidig forføyning – og dermed ble bjørnejakten stanset. Nå har Oslo tingrett behandlet saken på nytt, og opphevet den den midlertidige forføyningen.

Oslo tingrett har kommet fram til at vedtaket fra miljødirektoratet er gyldig, og finner det klart at skadevilkåret er oppfylt.

«Både sau tatt av bjørn i området i 2023 og tidligere historikk viser tydelig at det er nødvendig å ta ut den aktuelle binna for avverge skade på sau», heter det i kjennelsen fra Oslo tingrett.

Samtidig er NOAH For dyrs Rettigheter og Foreningen Våre Rovdyr dømt til å betale til sammen kroner 49.600,- i sakskostnader til staten v/Klima- og miljødepartementet.