Nidaros bispedømme

I Nidaros utsettes alle konfirmasjoner til etter sommeren, i tråd med anbefalingen som er gitt fra nasjonalt hold i Den norske kirke.

- Som kirke må vi ta vårt ansvar for å begrense smitten. Når vi nå utvider tiden for de strenge tiltakene, og samtidig utsetter konfirmasjonene, er det for å bidra til forutsigbarhet og forberede oss på at denne situasjonen kan vare en god stund, sier stiftsdirektør i Nidaros, Steinar Skomedal. De tiltak som ble satt i verk torsdag 12. mars og som i første omgang skulle gjelde til 22. mars, blir derfor gjeldende på ubestemt tid.

Dette er tiltakene som gjelder:

1) Alle offentlige gudstjenester avlyses eller erstattes med digitale program. Kirken

ønsker fremdeles å markere påsken som en viktig høytiden, men i digital form.

2) Begravelser blir gjennomført, men med begrenset antall deltagere. I utgangspunktet settes et tak på 50, nærmeste familie – eller innenfor de begrensninger som lokal helsemyndighet setter.

3) Innmeldte dåp og vielser gjennomføres som planlagt, men i en lukket seremoni. Tak på deltagelse settes på samme måte som ved begravelser.

4) Alle konfirmasjoner utsettes til etter sommeren.

5) Alle lokale arrangement i kirkens regi bør avlyses.

6) Der kommuner har innført strengere tiltak enn dette, vil kirken rette seg etter disse.

7) Ytterligere tiltak vurderes ut fra nasjonale og regionale helsevurderinger.

Selv om disse tiltakene og avlysingene settes i verk, ønsker kirken å være til stede i den utrygghet som mange kjenner akkurat nå. Det kan fremdeles skje i mindre sammenhenger, i samtaler og ikke minst digitalt og på telefon. Menighetskontorene vil fremdeles være tilgjengelig på telefon og internett.

- Kirken har alltid vært et sted for å søke oppmuntring og støtte, og vi er her for alle som trenger det. Samtidig er det viktig å «ta en for laget». Dette er nestekjærlighet og solidaritet i praksis, sier biskop Herborg Finnset, som oppfordrer alle til å følge myndighetenes anvisninger til enhver tid.