Folkehelseinstituttet (FIH) vil ha bedre oversikt over smitte-utviklinga rundt om i landet.

Gå til skjema for å melde fra om symptomer dersom du i løpet av de siste syv dagene har hatt symptomer som kan skyldes koronavirus.

Du kan melde fra på vegne av deg selv, ditt barn under 16 år, eller for en som har gitt deg fullmakt på Helsenorge.

Du får ikke kontakt med lege eller helsevesen, og du får ikke varslet personer du har vært nær gjennom denne løsningen. Men du hjelper Folkehelseinstituttet med å kartlegge hvor mange som kan være syke med koronavirus i Norge.

Folkehelseinstituttet publiserer oppdaterte tall, blant annet fra denne løsningen, på fhi.no framover. Opplysningene kan også være aktuelle for framtidig forskning.

Ved å melde fra, hjelper du Folkehelseinstituttet med å kartlegge hvor mange som kan være syke med koronavirus i Norge.