– Det er svært viktig at alle gjør sitt for å bremse dette viruset, sier generalsekretær Bernt G. Apeland.

Røde Kors har allerede iverksatt strenge smitteverntiltak for ansatte og frivillige, og vedtok denne uka ytterligere grep for å kunne opprettholde en beredskap og fylle rollen som støtteaktør for norske myndigheter, samt sørge for at sårbare grupper blir ivaretatt. For å være best mulig forberedt til å hjelpe i Trøndelag har det blitt satt felles kriseledelse for de to Røde Kors-distriktene i fylket.

Trenger friske frivillige

– Vi følger utviklingen tett, og hjelper lokalforeninger med å legge planer for samarbeidet med sin kommune, eller som i mange tilfeller iverksette planer som allerede er lagt, sier Thomas Enoksen, leder for distriktsstyret i Sør-Trøndelag Røde Kors. Mange dører blir stengt og møter avlyst for å begrense smittefare og ha friske frivillige når Røde Kors blir bedt om å bistå myndighetene.

– Vår søk- og redningskapasitet opprettholdes og det jobbes med å utrede hvordan våre lokale frivillige kan bistå sine kommuner og lokale helsemyndigheter ved behov. Vi er i løpende kontakt med myndigheter om behovet for bistand, både på kort og lang sikt, sier Steinar Lian, leder for distriktsstyret i Nord-Trøndelag Røde Kors.

Viktig for beredskapen

– Røde Kors er en viktig del av Norges beredskap, så vi gjør alt vi kan for å unngå smittefare og samtidig sørge for at våre mer enn 40 000 frivillige rundt om i landet kan være tilgjengelig i sine lokalsamfunn, sier Lian.

For å unngå at ansatte og frivillige utsettes for smittefare og dermed blir satt ut av spill, er det over hele landet innført hjemmekontor for alle ansatte. Alle større møter og samlinger for ansatte og frivillige gjennomføres via video eller telefonkonferanser, utsettes eller avlyses de neste månedene.

– Røde Kors har et særskilt ansvar for å bidra til at smitten ikke spres videre. Vi jobber tett mot mange mennesker, også de som er spesielt utsatt, og må ta kraftige grep i dugnaden som nå må gjøres for å begrense koronaviruset i Norge. Det er svært viktig at alle gjør sitt for å stoppe denne epidemien, understreker Lian.

Stanser aktiviteter – styrker andre

Røde Kors har en rekke aktiviteter rettet mot spesielt sårbare grupper i samfunnet. Av hensyn til deltakere og frivillige vil blant annet alle fellesarrangementer knyttet til institusjoner innstilles. Det samme gjelder gruppeaktiviteter, en rekke aktiviteter og arrangementer for barn og unge og visitortjenesten i fengsler. Røde Kors oppfordrer alle deltakere i sine aktiviteter om å ta kontakt med sin lokale Røde Kors-forening for informasjon om hvilke aktiviteter som opprettholdes og hvilke som er justert eller avlyst.

Mer informasjon om hvilke grep som tas for de ulike aktivitetene finnes på https://www.rodekors.no/aktuelt/korona-tiltak-i-rode-kors/

Bernt G Apeland er generalsekretær i Norges Røde Kors. Foto: Røde Kors