Fylkesmannen ved seniorrådgiver for kommunikasjon, Robert Morberg, har fulgt denne ukens saker på Nea Radio der det har vært flere innslag angående motorferdsel i utmark.

I en pressemelding fredag, ønsker Fylkesmannen å komme med noen viktige presiseringer: – La oss med en gang slå fast at Fylkesmannen i Trøndelag ikke har noen ambisjon om å oppheve alle dispensasjonsvedtak gitt av Holtålen kommune. Det vi er opptatt av er å informere Holtålen kommune, og alle andre trønderske kommuner, om hvilke regler som ligger til grunn for å fatte denne type vedtak.

Vår oppgave er å se til at det Stortinget og regjeringen har vedtatt, blir fulgt opp ute i kommunene. Dette gjelder også etterlevelsen av reglene i lov og forskrift om motorferdsel i utmark. Dersom det blir gitt dispensasjoner som ikke er i tråd med regelverket, er vedtakene i utgangspunktet ulovlige.

Av dekningen, og ikke minst av kommentarer i sosiale medier, ser vi at man kan være enig eller uenig i et regelverk – det er helt legitimt.

Det som er vår hensikt er å se til at regelverket følges - slik at vi får lik og riktig håndtering av regelverket i alle kommunene i Trøndelag. Derfor forsøker vi kontinuerlig å skaffe oss oversikt over dispensasjonspraksisen i kommunene.

Det har blitt gjort et stort nummer av at Fylkesmannen har hatt møte med noen privatpersoner. Til det er det å si at vår holdning er at når folk ber om et møte med Fylkesmannen, ja så strekker vi oss langt for å få det til. Vi inviterte også kommunen til dette møtet. Kommunen valgte å ikke møte, men ønsker referat. Referatet fra møtet vil bli sendt deltakerne og Holtålen kommune. Det vil også legges ut på Fylkesmannens postjournal, heter det i pressemeldingen.