Fylkesmannen i Trøndelag avklarer mulighetene for å få dekt nødvendige utgifter til internett når opplæringa foregår digitalt:

Digitale løsninger kan brukes til å gjennomføre undervisningen, levere lekser og for at eleven skal kunne holde kontakten med både lærere og medelever. Internett vil også være viktig for at barn skal kunne kommunisere med jevnaldrende og delta i det sosiale fellesskapet, i en tid hvor man må begrense den fysiske kontakten med andre.

Flere familier har ikke internett hjemme av ulike årsaker. Kanskje har dere i familien ikke råd til å betale for det, eller så kan det være dårlige internettløsninger på boplassen deres. Det er også ulikt i hvilken grad skolene tilbyr en løsning for alle elever som ikke har tilgang til internett. Uavhengig av disse årsakene, skal alle barn ha mulighet til å delta i alminnelige skole- og fritidsaktiviteter.

I den grad skolen ikke tilbyr utstyr eller internettløsninger som gjør det mulig for elever å følge undervisningen, og dere som foreldre selv ikke kan betale, kan dere søke om økonomisk stønad til NAV for å dekke disse utgiftene.

Økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven er ment å dekke nødvendige utgifter til livsopphold, dersom dere ikke kan betale for dette selv. Internett vil i de fleste tilfeller være en nødvendig utgift, og spesielt for barn og unge, i en tid hvor det å kunne kommunisere digitalt, vil kunne være nødvendig for å opprettholde kontakt med både skole og sosialt nettverk.

(Nytt fra Fylkesmannen i Trøndelag)